Üyelik Sözleşmesi

İş bu üyelik sözleşmesi KOZMOKLINIK KOZMETIK VE MED. ÜR. PAZ. TIC. A.Ş. (bundan sonra “Kozmoklinik” olarak anılacaktır) tarafından, www.kozmobayi.com sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Kozmoklinik Sanal Mağazasına üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım/teslimat problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürünlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için kayıt formunu lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.

Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren Kozmoklinik Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Alışveriş yapmadan önce Satış Sözleşmesini dikkatle okuyunuz.

HİZMETLERİN TANIMI

Kozmoklinik Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

Kozmoklinik Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

Kozmoklinik Sanal Mağaza üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur.
Kayıt sırasında üye tarafından verilen e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyelik olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Kozmoklinik ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem Kozmoklinik sanal mağazasına “login” olmak şeklinde tanımlanır.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, Kozmoklinik Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Kozmoklinik Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Kozmoklinik Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, Kozmoklinik Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, Kozmoklinik Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere Kozmoklinik Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kozmoklinik Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Kozmoklinik Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Kozmoklinik Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, Kozmoklinik Sanal mağaza’ndan izin alınmadan servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Kozmoklinik Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

KOZMOKLİNİK SANAL MAĞAZASININ YETKİLERİ :

Kozmoklinik Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır
Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Kozmoklinik Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
Kozmoklinik Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. Kozmoklinik Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Kozmoklinik Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
Kozmoklinik tarafından ürettiği ve yayınlamak üzere sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan görsel ve/veya yazılı materyal hiçbir surette başka isimler altında kullanılmayacaktır. Bu tür bir kullanım halinde tüm sorumluluk üyeye olacak ve KK Kozmetik tarafından üyeye rücu edilecektir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Kozmoklinik Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde KozmoklinikSanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kozmoklinik Sanal Mağazası sorumlu değildir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. Kozmoklinik Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.
Kozmoklinik Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

GÜVENLİK

Üyenin güvenliği için Kozmoklinik Sanal Mağazasında her türlü önlem alınmıştır. Bu her üye ayrıca üye bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Kozmoklinik Sanal Mağazasına giriş için kullanılan bilgiler hiç kimse ile paylaşılmayacaktır. Güvenli olduğundan emin olunmayan bilgisayarlar ile sisteme giriş yapılmasından doğan sorumluluk üyeye aittir.


FARKLI ADRES

Sipariş Sonlandırırken; her üye için kendi kayıtlı adresi haricinde farklı bir adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır.Adres bölümünü üyeler, arkadaşlarına hediye gönderirken kullanabileceği gibi, farklı adreslerde olduğu dönemlerde de kullanabilmesi için düşünülmüştür.


ÜRÜN YORUMLARI

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerini ve tecrübelerin diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.
Ancak genel ahlak kuralları çerçevesinde, kanunlara ve toplum düzenine aykırı olmayan yorumlar yayınlanacak olup; inceleme sonucunda uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinecektir.


VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler KK Kozmetik Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.


ÜRÜN TESLİMATI

Sipariş en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Kozmoklinik Sanal Mağazası sorumlu değildir.


ÜRÜN İADESİ

Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.


KOZMOKLİNİK SANAL MAĞAZASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KozmoklinikSanal Mağazası’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kozmoklinik Sanal Mağazası kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.


YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


FESİH ve ÜYELİĞİN İPTALİ

Taraflar dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Üye üyeliğini sonlandırdıktan sonra site ile tüm ilişkisi kesilmiş olacaktır.
Üyeliğin sonlandırılması için üye girişi yapıldıktan sonra iletişim bilgileri sayfasından talebin iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez;

1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse,
2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa,
3 - Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa,

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.